Jag utför alla slags renoveringar samt om/tillbyggnader.

Terrasser, altaner

Om våren får jag många förfrågningar om terass- & altanjobb. Terrass betecknar en plan, anlagd avsats. Terrasser är en plan avsats utan tak anlagd mot en byggnad eller fristående för rekreation eller för servering vid till exempel en restaurang. I anslutning till en byggnads nedre plan kan terrassen ha en beläggning av natursten, klinker eller betongplattor eller andra varaktiga golvmaterial, för att kunna användas för rekreation utomhus. En altan (latin, altus “hög”) är en byggnad uppburen på pelare eller liknande, oftast öppen och otäckt utsiktsplats försedd med bröstvärn. Vanligast förekommande är ordet för en utbyggnad av huset uppburet på pelare eller stolpar. Skillnaden från en takterass är att en sådan är inrättad ovanpå huset och alltså inte vilar på pelare eller stolpar.

Lägenhetsrenoveringar/ombyggnader

Det kan vara allt från mindre ombyggnationer till att ändra hela planlösningar genom att riva vissa väggar och sänka taket för att kanske installera spottar. Att riva en bärande vägg är ofta inga problem genom att man “bär av” lasterna med en balk, antingen i limträ eller stål.

Jens

Platsbyggda inredningar

Garderober, hyllor, kök m.m.

Köksmontering

Montering av kompletta moderna kök till mindre förändringar/tillägg. Eller egen-konstruerat specialkök om man vill att köket ska stämma in med huset i övrigt.

Finsnickeri

Jag anser att all inredning förrutom tex socklar och foder mm ska ses som finsnickeri. Gör man det så hålls en högre färdigställande-kvalitet och finish.

Takläggning

takläggning

text

Formsättning 

Med traditionell formsättning menas väggform som byggs upp av reglar och plywood, numera en ganska sällsynt typ av formsättning för väggar. Fördelarna med traditionell formsättning är att systemet är maximalt flexibelt. I princip alla formlösningar kan utföras och materialkostnaden är låg.